Empowering Your Vision, Crafting Success

– Make Studios, Your Partner in Textile, Apparel and Beauty Excellence.

MAKE a
fashion brand

Make Studios erbjuder ett pålitligt partnerskap för aktörer inom textil, konfektion, och skönhetsbranschen. 
Där vår roll är att hjälpa dig att förverkliga dina kreativa idéer, starta upp eller driva ditt varumärke effektivt och lönsamt.

Med ett specifikt utbud av tjänster inom modebranschens nyckelområden anpassar vi våra lösningar efter dina behov och erbjuder alternativ för en trygg helhets- eller del-lösning, både i uppstartsfas och under pågående processer.

Oavsett om du behöver rådgivning, projektledning eller en heltäckande lösning för arbetsuppgifter och dess utförande, finns vi här för att stödja dig.

Produktutveckling

Med fokus på design, produktion och branding erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att förverkliga dina visioner och skapa ett starkt varumärke.
Från idé och design till lansering av färdig produkt.

Vår expertis ger dig en komplett produktutvecklingsupplevelse under ett tak.

Värdekedja

Med vårt helhetsperspektiv kan vi stärka varje länk i din värdekedja, effektivisera administration, driva e-handelslösningar och skapa smarta logistikstrukturer.
Därmed kan vi bidra till en sömlös, effektiv och framgångsrik verksamhet.

Hållbarhet

Vi vägleder er i hållbart företagande, hjälper er etablera strukturer för hållbarhetsarbete, ger råd kring lagkrav och prioriterade fokusområden enligt FN:s globala mål.
Med vår support kan ni stärka er företagskultur och bygga förtroende på vägen mot ett mer hållbart företag.

KONTAKTA OSS
Produktutveckling
Vi erbjuder en heltäckande tjänst inom produktutveckling för att stödja dig i din framgång på marknaden.

DESIGN
Vi omsätter dina design- och produktutvecklingsidéer till verklighet och implementerar rutiner för kontinuerlig utveckling. Våra tjänster inkluderar design, trendanalys, mood boards, strategisk kollektionsplanering, kompletta tech packs, måttlistor och 3D-skisser mm.

PRODUKTION
Vi underlättar hanteringen av pågående produktioner och implementerar rutiner för att säkerställa ledtider, marginaler och kvalitet. Från sourcing av fabrik, prisförhandling och tech packs, till provhantering och kvalitetskontroll mm.

BRANDING
Vi stödjer dig i att bygga varumärke kring dina produkter  samt hjälper dig att strukturera och hantera PR- och marknadsaktiviteter genom strategisk kampanjplanering för olika plattformar, sociala medie-hantering, fotografering, grafisk design, copy writing mm.
Värdekedja
Vi stärker din verksamhet genom att effektivisera och hantera viktiga aspekter av värdekedjan.

ADMINISTRATION
Vi skapar strukturer och implementerar rutiner för administrativa uppgifter,såsom uppsättning och hantering av affärssystem, artikel- och order-hantering.

E-HANDEL
Vi hjälper din att designa, sätta upp och hantera e-handelslösningar på befintliga plattformar som säkerställer koppling av adminsitratia funktioner och SEO. Från ide till säljklar plattform utformad efter dina produkter och behov.

LOGISTIK
Vi skapar rutiner och strukturer för import och export samt lagerhantering och leveransbevakning.
Hållbarhet
Vi vägleder er i effektivt, lönsamt och hållbart företagande med fokus på textil, konfektion och skönhetsbranschen.

VI KAN ER BRANSCH!

Vår gedigna erfarenhet inom produktutveckling, produktion och leverantörskedja ger oss en bred kunskap om era branschspecifika risker, möjligheter, funderingar och frågeställningar gällande hållbarhet samt vilka krav som ställs på just dig och ditt företag.

HUR VI KAN HJÄLPA ER?
Vi anpassar vårt samarbete efter era specifika behov och planera upplägget för att passa er. Där vi ex kan gå in som en stöttande partner i dagligt hanterande av hållbarhetsrelaterade frågor, som bollplank på plats hos er ett par timmar i veckan eller guida ert team, steg för steg genom genom hela processen mot färdigställande av en fullständig hållbarhetsrapport och ett mer lönsamt och hållbart företagande som en integrerad del av er affärsverksamhet..

MAKE business

Etablerat Företag


Vi skräddarsyr lösningar för redan etablerade produktutvecklande företag med unika behov när det gäller ledarskap, kompetens och bemanning, inom olika delar av organisationen. Vårt mål är att tillsammans med er skapa en framtidssäker och konkurrenskraftig verksamhet.

Startup


Som specialitet kan vi erbjuda individuellt anpassade lösningar för dig som önskar lansera ditt eget varumärken. Oavsett om du vill bygga upp allt från grunden eller anpassa befintliga produkter efter dina ideer, är vi här för att hjälpa dig på vägen.

Personligt Varumärke


För dig med ett starkt personligt brand som vill ta steget att sälja produkter kopplade till ditt eget varumärke, finns vi här för att hjälpa dig i att förverkliga dina visioner samt upprätthålla och förstärka ditt personliga varumärke.


KONTAKTA OSS

MAKE a difference

Det kommer att krävas en enorm gemensam insats globalt för att minska våra utsläpp så pass mycket att vi lyckas hålla oss inom 1,5 C målet enligt Parisavtalet.

Vi måste alla ta vårat ansvar i omställningen, stödja gröna initiativ och samarbeta för att minska våra utsläpp för att uppfylla målet att minska utsläppen med 50% till 2030 och uppnå nettonollutsläpp
till 2050.

Tillsammans med våra kunder och partners har vi möjligheten att göra en positiv skillnad och forma en mer hållbar framtid.

"Vi vill ligga i framkant när det gäller att tänka och jobba hållbart"

Genom att:
-Erbjuda våra kunder ett hållbart arbetssätt och produktionsprocesser..

- Samarbeta med fabriker som använder sig av förnybar energi.

- Influera och erbjuda våra kunder att använda material med lägre miljöpåverkan.

- Samarbeta med fabriker som är godkända utifrån sociala villkor.

- Sträva mot hållbar logistik och bygga en hållbar logistikkedja.

- Minst 50% av våra kunders plagg ska tillverkas vid fabriker som rapporterar enligt Higg Index och därmed kan påvisa hållbarhetsarbete och engagemang för förbättring.

Ett hållbart koncept

Vi är övertygade om att organisation, hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Genom att guida våra kunder i att fatta mer hållbara beslut, genom att erbjuda tydlig rådgivning och stegvisa åtgärder, för att implementera dessa i sin verksamhet, kan vi tillsammans skapa en bättre och mer hållbar framtid.

Hållbar Produktion

Ett stort problem innom textilbranschen är överproduktion.
Av de 100 miljarder plagg som produceras varje år hamnar 92 miljoner ton på deponier.
Genom att effektivisera designarbete, kollektionsplanering, produktionsprocesser och inköp, kan vi hjälpa ditt företag mot en mer hållbar och lönsam verksamhet.

Våra Hållbarhetsmål

Innan 2025 vill vi kunna erbjuda hållbara alternativ genom hela värdekedjan.

På lång sikt är vår ambition att endast erbjuda hållbara lösningar för våra kunder och att till 2030 vara 100% klimatneutrala samt ha färdiga produktpass för allt vi producerar.

Våra Prioriterade Mål


Vi jobbar med de FNs globala mål för hållbar utveckling och har valt ut de mest relevanta för oss i nuläget då vi inte i dagsläget omfattas av några lagkrav.
Läs mer på: https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

8,4 Förbättra resurseffektiviteten
i konsumtion och produktion.

12,5 Minska mängden avfall markant.

12,6 Uppmuntra företag att tillämpa
hållbara metoder samt att hållbarhetsredovisa
.